Pugh Clause. Kaikista muista Vuokrasopimusmääräyksistä huolimatta tämä vuokrasopimus päättyy sen ensisijaisen voimassaoloajan päättyessä tai jatkuvien poraustoimien päättyessä, lukuun ottamatta kutakin tuotantoporausta ja sellaisille tuotantoyksiköille varattua pinta-alaa, jotka sijaitsevat vuokratiloissa tai niihin yhdistetyillä mailla tämän vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. ENSISIJAISEN VOIMASSAOLOAJAN PÄÄTTYESSÄ TAI JATKUVAN PORAUSTOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ TÄMÄ VUOKRASOPIMUS PÄÄTTYY KAIKKIEN OIKEUKSIEN OSALTA SATA (100) JALKAA SYVIMMÄN PORATUN JA TUOTETUN SYVIMMÄN SYVYYDEN ALAPUOLELLA VUOKRATUISSA TILOISSA SIJAITSEVISSA KAIVOISSA. Jos tämä vuokrasopimus on voimassa ja voimassa ja vaikka vuokratiloista tai niihin yhdistetystä omaisuudesta voidaan tuottaa öljyä ja/tai kaasua, Tamus voi ensisijaisen voimassaoloajan päättyessä vaatia ja sillä on oikeus saada yhtiöltä asianmukainen kirjattava luovutus kaikista yhtiön oikeuksista ja kiinteistöistä, jotka sijaitsevat vuokratiloissa, jotka ovat yli sata (100) jalkaa syvimmän poratun ja vuokratiloissa tai niihin yhdistetyssä kiinteistössä tuotetun syvimmän syvyyden alapuolella. Yhtiö suostuu toteuttamaan ja toimittamaan TAMUSILLE kaikki vuokratilojen sijaintipaikkana olevan läänin tai läänien kiinteistörekisteriin tarvittavat asiakirjat, mutta jos se ei tee sitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tamusin kirjallisesta pyynnöstä, TAMUSILLA on oikeus toteuttaa ja tallentaa tarvittavat asiakirjat. Lisäksi, jos tämä vuokrasopimus on ollut jatkuvasti voimassa ja voimassa sen ehtojen mukaisesti, tämän vuokrasopimuksen kymmenentenä (kymmenentenä) vuosipäivänä, jos yhtiö ei ole saanut maksavia määriä tuotantoa mistään kokoonpanosta tai muodostelmista, jotka ovat TUOTANTORAKENNELMAN tai-muodostelmien yläpuolella ja jotka yhtiö on ilmoittanut NIMEÄESSÄÄN kunkin tuotantoyksikön, tämän vuokrasopimuksen voimassaolo päättyy kaikkien oikeuksien osalta tällaisessa VALMISTAMATTOMASSA muodostelmassa tai muodostelmissa.