vastaus ensimmäiseen käsittelyyn

näinä vaikeina taloudellisina aikoina, kuinka paljon haluamme kuulla 5.Mooseksen kirjan lupauksen, että Jumala tekee meistä yltäkylläisen vauraan yrityksissämme ja ruumiimme, karjamme ja maaperämme hedelmissä (30:9). Uutta elvytyspakettia ei tarvita. Jumalan takaama talouden elpyminen on varmasti aivan nurkan takana. Vastaukseksi tähän lukemiseen Psalmi 25 saa meidät kuitenkin pysähtymään ja miettimään, mitä merkitsee menestyä Jumalassa.

Psalmi 25:1-10 ei ole sydämestä lähtevä kiitollisuuden ilmaus tuulenpuuskasta, vaan sydämestä lähtevä luottamuksen ilmaus Jumalaan. ”Psalmin kymmenen ensimmäistä jaetta, jotka muodostavat nykyisen jakeen, muodostavat pohjimmaltaan teologisen pohdinnan ja sydämestä lähtevän vetoomuksen, joka nousee tuosta heijastuksesta.”1 itse asiassa nämä jakeet eivät ole innostava kertosäe ”onnelliset päivät ovat täällä jälleen”, vaan ne ovat intoa valittaa ja osoitus luottamuksesta, joka tekee mahdolliseksi valittaa Jumalalle. Psalmista pyytää Jumalalta opetusta häpeän ja häpeän välttämiseksi ja antaa sitten opetusta niille, jotka odottavat Herraa.

Rukous
menestyminen Jumalassa on sellaisen asenteen omaksumista elämässä, joka on ruumiillistunut ja upotettu rukoukseen. ”Sinulle, Herra, Minä kohotan sieluni”, psalmista julistaa (25: 1). Jokainen, joka on säännöllisesti laulanut psalmia 141 osana Vesperiä eli Iltarukousta, löytää näistä yksinkertaisista sanoista syvällisen kuvauksen rukouksesta. Sielun kohottaminen Jumalan puoleen on pikakirjoitusta käsien kohottamiseksi ojennetussa asennossa rukouksessa. Ele merkitsee sitä, että ihminen pitää tietoisen identiteettinsä, elämänsä, ojennettuna Jumalalle yksinomaisessa ja täydellisessä riippuvaisuudessa Jumalasta ja Jumalan avusta. Rukoilla, ” sinulle, Herra, Minä kohotan sieluni ”(25:1) ” on psalminen synonyymi ’sinuun minä luotan’ (Jae 2) … ja ’odotan sinua’ (jakeet 3-5, 21).”2 menestyminen Jumalassa on sitä, että omistaa ja tunnustaa täydellisen riippuvaisuutensa Jumalasta.

Help and Instruction
ensimmäinen käsittely etenee nopeasti taloudellisen menestyksen lupauksesta (5.Moos. 30:9) salakavalaan kehotukseen totella Jumalaa, noudattaa Jumalan käskyjä ja kääntyä Jumalan puoleen koko sydämestään ja sielustaan (5. Moos. 30:10). Psalmi 25 yhdistää samalla tavalla Jumalan avun ja Jumalan opetuksen eli ohjauksen. Psalmista pyytää molempia. Sielu, joka on nostettu Herran puoleen ja asetettu suoraan Jumalan puoleen, ei tee eroa Jumalan pelastusvoiman ja iankaikkisen liiton ja Jumalan opetuksen välillä. Itse asiassa edellinen tulee sisään ja jälkimmäisen kautta. Menestyminen Jumalassa merkitsee sitä, että on avoin Jumalan opetukselle ja innokas sen suhteen. Tämä kuulostaa ilmeiseltä ja kutsuvalta. Jeesuksen vertaus (Luuk.10:25-37) kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että Jumalan tiet voivat olla vaikeita, intuitiivisia ja jopa järjettömiä. Jumalan polut saattavat olla vastoin parasta ajattelutapaamme ja ymmärrystämme Jumalan tahdosta. Jumalan totuus asettaa varmasti kyseenalaiseksi ja on ristiriidassa sen kanssa, mitä ymmärrämme menestymisen merkitsevän. Psalmi muistuttaa meitä siitä, että Jumalan opetus tulee pikemminkin rukouksesta kuin tutkimisesta, Jumalalta kuin ihmisviisaudesta ja ihmisopettajista. Vaikka siitä on apua, järki ja terve järki eivät riitä. Menestyminen Jumalassa merkitsee sitä, että luottaa Jumalaan tarpeeksi saadakseen apua, joka tulee Jumalan opetuksen mukana.

rohkea ja valikoiva muistaminen
psalmista osoittaa, että menestymiseen Jumalassa sisältyy Jumalaan luottaminen siinä määrin, että hän voi rohkeasti kehottaa Jumalaa valikoivaan muistamiseen. Psalmista kutsuu opettajaa, jolta hän odottaa opetusta ja opastusta, muistamaan ”sinun armosi” (25:6), unohtaa ”minun rikkomukseni” ja ”muista minua lujan rakkautesi mukaan ja hyvyytesi tähden” (25:7). Jumalaa pyydetään muistamaan Jumalan oma hyvyys ja rakkaus, koska ne ovat ikuisesta ja unohtamaan psalmistan nuoruuden synti, joka on menneisyydessä.

Jumala on armollinen ja rehti
voimme ottaa vastaan Jumalan opetuksen ja pyytää Jumalaa valikoivasti muistamaan sen perusteella, kuka Jumala on. ”Sinä olet armollinen ja rehellinen, Herra”, psalmista julistaa (25: 8). Jumala on myötätuntoinen ja armollinen. Sitten psalmista selittää tarkemmin. Jumala opettaa (vastakohtana rankaisee tai hylkää) syntisiä Jumalan tavalla. Jumala johtaa alhaisia oikeudenmukaisuudessa. Kaikki Jumalan polut–joita psalmista on pyytänyt Jumalaa opettamaan hänelle (25:4)–ovat vakaa rakkaus ja uskollisuus (25: 10). Me voimme luottaa armolliseen ja oikeamieliseen Jumalaamme, jonka tiet ovat luja rakkaus ja uskollisuus, kun kohtaamme odottamisen, petollisten ja häpeään joutuvien vihollisten ympäröiminä, Oman syntimme rasittamina. Menestyminen Jumalassa tulee siitä, että luottaa aktiivisesti Jumalaan ja kaipaa hartaasti Jumalan vastausta.

Saarnio Psalmi 25:1-10
vaikka hallituksemme ja kirkkomme etsivätkin suunnitelmaa verotuksellisesta hyvinvoinnista, Psalmi 25 tarjoaa suunnitelman menestymiseksi Jumalassa. Psalminkirjoittajan suunnitelmana on rukoilla Jumalaa, tunnustaa aktiivisesti olevansa täysin riippuvainen Jumalasta, ottaa vastaan apua, joka tulee Jumalan opetuksen mukana, ja kehottaa Jumalaa valikoivaan muistamiseen. Tämä johtaa samanlaiseen menestykseen kuin samarialainen, joka nähdessään lähimmäisensä vaikeuksissa liikuttui säälistä. Tällainen menestys on mahdollista vain siksi, kuka Jumala on, armollinen ja rehti Herra, joka, sanoin käsittelyssä Moos, ”tekee sinut runsaasti vauras” (30:9). Julistakaa, miten Kristus on tuon laupiaan samarialaisen kaltainen meille ja miten Kristus sitten saa meidät menestymään hänen kaltaisenaan. Kehota sitten seurakuntaa rukoilemaan, luottamaan, saamaan opetusta ja kehottamaan Jumalaa sekä muistamaan että unohtamaan.