Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae) on panonychus Ulmin (Koch) (Acari: Tetranychidae) tärkein saalistaja hedelmätarhat ja viinitarhat. Äskettäin havaittiin, että aikuiset T. pyrin naaraat aiheuttavat mikroskooppisia arpia omenanlehtiin. Nykyiset laboratoriokokeet tehtiin, jotta voitiin vahvistaa omenanlehtien arpien muodostuminen ja arvioida, aiheuttavatko naaraat arpia myös hedelmiin. Omenan lehtien ja/tai hedelmien arpituotantoa tutkittiin erilaisissa ravitsemuksellisissa olosuhteissa: ei ravintoa, vain männyn (Pinus sylvsestris L.) siitepölyä, vain P. Ulmin nymfejä ja siitepölyä + saalista. Sekä lehdissä että hedelmissä, joko yksinään tai yhdessä tarjottuina, ruokintaarpia syntyi kaikissa ravitsemuksellisissa olosuhteissa, mutta enimmäkseen ”ei ruokaa” – hoidossa. Predators kulutti huomattavasti enemmän P: tä. Ulmin nymfit kun tarjotaan yksin kuin tarjottaessa yhdessä siitepölyn kanssa. T. pyri Muni munia kaikissa ravinto-olosuhteissa, mutta enimmäkseen ”pollen + prey” – hoidossa ja vähiten silloin, kun ruokaa ei ollut tarjolla. T. pyrin naaraat aiheuttivat arpia sekä lehdissä että hedelmissä, kun niitä tarjottiin samanaikaisesti, mutta enemmän lehdissä kuin hedelmissä. Arvet olivat myös lehdissä suurempia kuin hedelmissä kaikissa kokeissa. T. pyri säilyi hengissä ja lisääntyi kasviaineistolla muiden ravinnonlähteiden puuttuessa. Nykyisistä kokeista ei voida päätellä, haittaavatko lehdissä ja hedelmissä syntyvät arvet hedelmien laatua vai omenasatoa.