yksi baptistien uskomuksista on edistyksellinen ilmoitus. Mutta mitä se tarkoittaa?

se viittaa perustavasti siihen, miten Jumala päätti paljastaa sanansa meille jonkin ajan kuluessa, kunnes Raamatun kaanon oli valmis.

Michael Bryant, Charleston Southern Universityn kristillisen tutkimuksen tiedekunnan dekaani, antaa ytimekkään lausunnon aiheesta: ”Edistyvä ilmoitus viittaa siihen, että myöhempi Raamattu (Uusi testamentti) tarjoaa suuremman tai täydellisemmän ymmärryksen Jumalan totuudesta kuin aiemmin paljastettu Raamattu (Vanha testamentti). Myöhempi ilmoitus täydentää ja täydentää aikaisempaa ilmoitusta, mutta ei ole ristiriidassa sen kanssa. Edistyvä ilmoitus ei siis viittaa mihinkään evolutionaariseen kehitykseen tai siirtymiseen epätotuudesta totuuteen. Jokainen edistyksellisen ilmoituksen määritelmä, joka halvensi Vanhan testamentin todistusta, on hylättävä.”

Walter Johnson, North Greenvillen yliopiston kristillisen opiston dekaani, havainnollistaa edistyksellisen ilmoituksen ajatusta liittämällä sen lapsen kasvatukseen. ”Jumala opetti ihmiskuntaa antamaan ilmoituksensa paljolti samalla tavalla kuin me kasvattaisimme lasta”, hän sanoi. ”Opettaja tekee tarvittavat muutokset oppilaan henkisen kehityksen mukaisesti. Opettaja opettaa totuutta yksinkertaistetusti. Matemaattisia taulukoita opetetaan ennen kuin siirrytään algebran ja calculus niin opettaja ei tarvitse korjata, mitä oli opetettu aiemmin, mutta rakentaa sitä.

”luultavasti paras esimerkki edistyvästä ilmoituksesta on Jumalan lunastussuunnitelma. Tätä kaikkea ei paljastettu kerralla, vaan vaiheittain. Uhrit annettiin opettamaan synnin sovituksen välttämättömyyttä. Pääsiäinen oli kohde-opetus, joka osoitti Jumalan voiman vapauttaa Jumalan kansan vihollisista. Huomaa, miten varhaisempien vaiheiden opetukset olivat yleensä visuaalisempia. Tämä valmisti tien sovituksen täydelliselle opetukselle Uudessa testamentissa.”

on tärkeää huomata, että Raamatun ilmestys ei jatku, vaan on saatu päätökseen. Kun se välitettiin, se tapahtui vaiheittain, mutta nyt meillä on täydellinen ilmoitus Jumalalta. Molemmat testamentit ovat baptistisen uskomme ja sanomamme mukaan ”totuus ilman mitään erehdyksen sekoitusta.”

Geerdhardus Vos, arvostettu teologian professori Princetonissa 1900 — luvun alussa, huomautti, että edistyvän ilmoituksen luonteeseen ”sisältyy kaikkien vaiheiden absoluuttinen täydellisyys-siemenmuodosta täyden kasvun saavuttamiseen.”

Walter Kaiser, entinen Vanhan testamentin professori Wheatonissa ja Gordon Conwellissa, on antanut vahvan evankelisen näkökulman progressiiviseen ilmoitukseen usein kriittisellä tai liberaalilla alalla. Hänen kaksi kirjaansa, ”Jumalan lupaus-suunnitelma” ja ”Raamatun ykseyden palauttaminen”, auttavat molemmat ymmärtämään paremmin sekä Vanhan että Uuden testamentin arvon.

W. A. Criswell kirjoitti teoksensa ”Raamatun opit” ensimmäisessä osassa: ”pyhät kirjoitukset rakentuvat kuin joen kokoavat virrat; tähän, tähän, tähän, kunnes lopulta puroista tulee suunnaton vesipuro, mahtava joki.”

brittiläinen kirjailija Herbert Lockyer toteaa edistyksellisen ilmoituksen olevan ” Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen asteittainen paljastuminen, ilmoituksen ja opin edistyminen.”

Vanha testamentti edustaa noin 76 prosenttia Raamatusta. Se on hyödyllinen opetuksellemme ja hengelliselle kehityksellemme, koska se on Jumalan Sana. Vanha sanonta toteaa, ” Uusi testamentti on vanha testamentti paljastettu, ja Vanha Testamentti on uusi testamentti salattu.”Vaikka se onkin totta, se ei ole koko totuus. Vanha Testamentti on Uuden testamentin perusta ja tärkeä, jos haluamme kehittää rikkaamman ja täydemmän ymmärryksen Jumalan Sanasta sellaisena kuin se on paljastettu Uudessa testamentissa.

Baptistien usko ja sanoma sanoo 1.artiklan ”Raamattu” mukaan, ”koko Raamattu on todistus Kristuksesta, joka on itse jumalallisen ilmoituksen keskipiste.”

kypsyäksemme Kristuksen seuraajana meidän täytyy lukea ja tutkia Raamattua – molemmat testamentteja.