Everything You Need to Know About the Quitclaim Deed in Montana

Would you like to quit some or all of your interests in real estate to your puolisosi, veljentytär, or children, legally? Hanki quitclaim kauppakirja läpi prosessin vaivatonta, ja säästää rahaa. Kiinteistöjen osalta omistusoikeuden siirtoa helpotetaan teoilla. Yksi näistä teoista on quitclaim deed, ja se tarjoaa parhaan, nopein, ja halvin muoto omaisuuden omistuksen vaihto.

tarkemmin sanottuna luovutuskirjalla tarkoitetaan oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa, joka helpottaa omistusoikeuksien siirtämistä henkilöltä toiselle; luvan antajaa avustuksen saajalle. Tämä asiakirja helpottaa kuitenkin omistusoikeuksien luovuttamista-nämä ovat oikeuksia, jotka ovat toimiluvan antajalla vain kauppakirjan täytäntöönpanohetkellä. Hämmentynyt? Älä ole. Ennen kuin käytät quitclaim, sinun täytyy tietää, että kauppakirja tulee ilman takuita otsikko, ja jos myöhemmin osoittautuu, että toimiluvan antaja ei ollut oikeutettu omistaja omaisuutta, niin apurahan saaja menettää kaikki siirretyt oikeudet, minkä vuoksi asiakirjaa kutsutaan myös ei-takuu kauppakirja. Se ei anna mitään takuita omistusoikeuden tilasta. Kauppakirja kulkee myös quitclaim-kauppakirjamuodossa tai yksinkertaisesti quitclaim-kauppakirjana, joskin se tunnetaan virheellisesti pikavippinä.

sen sijaan sinulla on kiinteistökaupat, jotka antavat luvan / ostajalle lupauksen selvästä takuusta. Nämä asiakirjat ovat takuuasiakirjoja, jotka antavat apurahan saajalle oikeudellisen takuun omistusoikeuden myöntämisen yhteydessä. Takuutekoa käytettäessä suoritetaan omistuskirja, ja kun on selvää, että kauppakirjassa ei ole mitään ongelmia, niin kauppakirja voidaan antaa. Näillä teoilla on omistusoikeus.

 • milloin quitclaim-kauppakirjaa käytetään

  • kiinteän omaisuuden siirto perheenjäsenten välillä. Voit käyttää kauppakirjaa varmistaaksesi omistusoikeutesi laillisen siirron lapsillesi (vanhemmalta), sisaruksillesi tai muiden perheenjäsenten välillä.

  • voit myös käyttää luovutusvaatimusta lisätäksesi tai poistaaksesi puolisosi kiinteistöomaisuudesta. Puolison nimen lisääminen asuinkiinteistöihin on yleistä parien mentyä naimisiin, kun taas puolison nimen poistaminen teosta on yleistä avioerojen aikana. Vaikka quitclaims ovat yleisiä aikana avioeroja, sinun pitäisi tietää, että jos omaisuutta olet poistamalla puolison nimi tai jos olet poistamalla nimesi kauppakirja, ja omaisuus on kiinnitetty molemmat nimet, quitclaiming ei vapauta sinua kiinnitys velkaa.

  • pilvien poistaminen otsikoista on mahdollista quitclaimin ansiosta. Pilvet ovat otsikossa puutteita. Yleisin virhe on nimi, joka on virheellisesti kauppakirjassa. Yleinen tapaus on, kun pari eroaa, mutta ex-puolison nimi jää kauppakirjaan. Jos haluat poistaa heidän nimensä deed/ clear Cloudista, voit käyttää quitclaim-vaatimusta. Muita vikoja, jotka voidaan poistaa quitclaimin avulla, ovat julkiset rekisterivirheet, julkistamattomat panttioikeudet, julkistamattomat rasitteet, puuttuvat perilliset, rajakysymykset ja todistamaton tahto. Testamentista puheen ollen, sinun pitäisi tietää, että viimeinen tahto menee luovutusvaatimuksen edelle.

  • omistusoikeuden siirtäminen elävälle rahastolle tai rahastolle voidaan tehdä luovutusvaatimuksella.

  • tittelin omistajan nimen muuttaminen

  • laillisten omistusoikeuksiesi siirtäminen yhtiölle tai LLC: lle.

voimassa oleva Quitclaim Deed in Montana

jotta laillinen quitclaim voidaan suorittaa onnistuneesti, sinun täytyy ensin ladata ilmainen Montana quitclaim deed-lomake. Tämä tulostettava PDF Ilmainen lomake toimii mallina, joka opastaa sinua quitclaim käsittely osa.

 • on tärkeää huomata, että huolimatta oikeudellisesta käytöstä quitclaims stat, ei ole olemassa erityisiä säädöksiä käytön quitclaims valtion. Alla olevat vaatimukset kuitenkin ohjaavat sinua, kun valmistelet pyyntöäsi. Montana-säännöstö säätelee näitä vaatimuksia osastossa 70. Vaatimuksia ovat:

  • se, että kauppakirjaa käytetään vain kiinteistöomaisuuden omistusoikeuden siirtoihin ilman mitään takuita omistusoikeudesta,ja että kauppakirja siirtää omaisuutta ” sellaisenaan.”

  • kauppakirjassa on oltava toimiluvan antajan (antajien) ja avustuksen saajan (saajien) täydelliset toiminimet ja postiosoitteet.

  • siihen olisi liitettävä kiinteistön täydellinen oikeudellinen kuvaus-Nimi, tutkimus ja tontin numero muiden eritelmien joukossa.

  • siinä on oltava valmistelijan tiedot, virallinen nimi, postiosoite ja allekirjoitus.

  • jos kauppakirjalla toteutetaan asuinkiinteistön luovutus, tulee kauppakirjassa olla tieto siitä, miten avustuksen saaja haluaa pitää oikeutensa kiinteistöön. Lain mukaan on olemassa kolme ensisijaista tapaa pitää omaisuutta: yhteinen vuokrasuhde ja yhteinen vuokrasuhde. Kun omistusoikeutta myönnetään vähintään kahden henkilön välillä, siirto luo yhteisessä järjestelyssä vuokrasopimuksen automaattisesti, Ja ellei valtio tarjoa muuta järjestelyä.

  • kauppakirja on myös allekirjoitettava sekä toimiluvan antajan että apurahan saajan toimesta ja tunnustettava julkisen notaarin läsnä ollessa.

  • kun kauppakirja on täytetty, se tulee toimittaa lääninvirastoon kirjattavaksi. Se osa, joka siirtää kiinteistön / toimiluvan antajan on allekirjoitettava Realty Siirtotodistus ja jätettävä lomake sekä lääninvirkailija ja tallentaja. Laiminlyönti lomakkeen / tiedoston teko houkuttelee lakisääteinen rangaistus jopa $500.

kauppakirjan kirjaamisen on tapahduttava siinä maakunnassa, jossa luovutettava omaisuus sijaitsee.

kauppakirjan allekirjoittamisesta huolimatta on tärkeää kirjata se muistiin sen varmistamiseksi, että lääni ilmoittaa rakentavasti kiinteistön siirrosta muille ostajille ja kiinnityksistä. Tallenne on tärkeä myös nimikkoketjun säilymisen kannalta.

on siis selvää, että jopa rajoituksineen luovutusvaade on yksi parhaista kiinteistönsiirroissa käytettävistä teoista.

haluatko siirtää oikeutesi asuinkiinteistöihin Billingsissä, Bozemanissa, Helenassa, Missoulassa, Kalispellissä, Great Fallsissa tai missä tahansa muussa Montanan kaupungissa? Lataa ilmainen quitclaim kauppakirjalomake täällä nyt päästä alkuun.