ylpeys vs luottamus

vaikka termit ylpeys ja luottamus näyttävätkin merkitykseltään samanlaisilta, näiden kahden termin välillä on paljon eroja. Arkielämässäkin ylpeyden ja itsevarmuuden raja voi tietyissä tilanteissa tuntua aika hämärältä. Olkaamme määritellä kaksi termiä seuraavalla tavalla. Ylpeys tarkoittaa sitä tyydytystä, jonka yksilö saa kyvyistään ja saavutuksistaan. Luottamus taas viittaa siihen luottamukseen, joka jollakulla on jotakin kohtaan. Merkittävä ero näiden kahden välillä johtuu nöyryyden laadusta. Ihminen, joka on ylpeä tai täynnä ylpeyttä, ei ole nöyrä. Itsevarma ihminen on kuitenkin nöyrä. Hän ottaa toisten neuvot huomioon. Tässä kirjoituksessa pyritään korostamaan ylpeyden ja luottamuksen välisiä eroja ja selittämään näitä kahta termiä.

mitä Pride tarkoittaa?

Oxford English Dictionaryn mukaan ylpeydellä voidaan tarkoittaa saavutuksista, ominaisuuksista tai omaisuudesta saatua mielihyvää tai tyydytystä. Ylpeys saa ihmisen tuntemaan ylpeyttä. Tämä korostaa sitä, että ihminen voi olla ylpeä niin monista elämänsä osa-alueista, kuten kyvyistään, ulkonäöstään, varallisuudestaan, vallastaan jne. Kun ihminen alkaa olla ylpeä kyvyistään, tämä luo kuvan ihmisestä ylivertaisena muihin verrattuna. Tällainen ihminen on tavallisesti syventynyt itseensä ja kiinnittää vähemmän huomiota toisiin. Ihminen alkaa myös hylätä kaikki toisten antamat neuvot ajatellen olevansa heitä parempi. Pienikin kritiikin muoto riittää luomaan ihmisessä vihamielisiä tunteita niitä kohtaan, jotka ohjaavat rakentavaa kritiikkiä. Ylpeä ihminen tunnustaa harvoin puutteensa ja on usein taipuvainen syyttämään muita. Tämä korostaa sitä, että toisin kuin itsevarma ihminen, ylpeä ihminen ei ole nöyrä. Hän on täynnä itseään, että hän alkaa sokaistua virheiltään. Tällainen ylpeys on hyvin epäterveellistä erityisesti henkilökohtaisen kasvun kannalta.

 ero ylpeyden ja itsevarmuuden välillä

ylpeys saa tuntemaan itsensä ylpeäksi. Ylpeä nainen

mitä itsevarmuus tarkoittaa?

luottamus on luottamusta tai muuten itsevarmuutta. Se merkitsee yksilön riippuvuutta jostakin tai jostakusta. Kun ihminen luottaa kykyihinsä ja taitoihinsa, hänellä on suuret mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa. Luottamus antaa lisävakuuden sille, että ihminen suoriutuu hyvin. Luottamuksella on tärkeä rooli yksilön kehityksessä ja kasvussa. Se antaa yksilölle mahdollisuuden luottaa ja uskoa itseensä. Toisin kuin ylpeällä ihmisellä, itsevarmalla ihmisellä on hyvä käsitys identiteetistään. Hän on tietoinen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Näin hän voi olla avoin muiden kritiikille ja neuvoille ja paremmin itse. Itsevarma ihminen ei syytä muita virheistään ja on valmis ottamaan vastuun. Itsevarmassa ihmisessä voidaan havaita nöyryyden ominaisuus, toisin kuin ylpeässä ihmisessä.

 Pride vs Confidence

a confident boy

Mitä eroa on ylpeydellä ja itsevarmuudella?

* ylpeä ihminen ei ole nöyrä, kun taas itsevarma ihminen on.

• ylpeä ihminen torjuu kritiikin ja neuvoo, kun taas itsevarma ihminen käyttää niitä kasvuunsa.