College of Engineering ehdotuksen käsittely Aikajana

avustaa edelleen laadukkaita ehdotuksia tulevat Michigan State University College of Engineering, tiedekunnan on noudatettava ehdotuksen valmistelu aikajana. Uuden määräajan on tarkoitus hyödyttää molempia osapuolia sekä PIs: iä että tutkimuksen ylläpitäjiä. Tutkimuksen hallinnoijilla on riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjojen Vaatimustenmukaisuus, ja PIs voi siirtää huomionsa täysin tieteellisiin/teknisiin asiakirjoihin. Odotamme, että tämä parantaa koko ehdotuksen laatua ja lisää rahoituksen onnistumista.

Uusi deadline-käytäntö astui voimaan 1. Marraskuuta 2018. Voit vapaasti tavoittaa DER jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. Ehdotukset, jotka täyttävät nämä suuntaviivat, ovat etusijalla ehdotuksiin nähden, jotka eivät täytä niitä. OSP: n määräaikakäytännön mukaisesti kaikkien riskialttiiden ehdotusten* (jotka on toimitettu 8 tunnin kuluessa toimeksiantajan määräajasta) on oltava tutkimuksen Apulaisdekaanin (tai toimeksiantajan edustajan) erikseen kirjallisesti hyväksymiä, ennen kuin OSP voi aloittaa uudelleentarkastelun ja toimittamisen.

vähintään-10
pankkipäivää
ennen Järjestäjän määräaikaa

PI suorittaa: Division of Engineering Research Proposal Processing Form (PPF)
PI ilmoittaa osaston puheenjohtajalle kaikista erityisistä seikoista.
Solicitation Ready for OSP Review-10 days

6 – pankkipäivät

departementin Lopullinen talousarvio ja ehdotus laadittavaksi-6 päivää

5 – arkipäivät

kaikki ei-tekniset asiakirjat DER – 5 päivää

Ei-tekniset asiakirjat, jotka on täytettävä 5 päivää ennen:

 1. talousarvio
 2. talousarvion perustelut
 3. hankkeen Yhteenveto
 4. tilat, laitteet ja muut resurssit
 5. elämäkerrallinen luonnos (kaikkien pi: iden osalta)
 6. nykyinen ja vireillä oleva tuki (sisällytetään tämä ehdotus ”vireillä” kunkin PI: n osalta)
 7. tiedonhallintasuunnitelma
 8. yhteistyökumppanit ja muut yhteenliittymät (käytä NSF Excel-mallia kunkin yksityishenkilön osalta)
 9. Tukikirjeet vain, jos pyyntö pyytää
 10. Kustannusosuuden vahvistaminen, jos pyyntö vaatii
 11. alihankkijalta / alihankkijoilta valmistuneet asiakirjat, mukaan lukien hankintameno (tarvittaessa)
 12. konsulttien valmistelemat asiakirjat (tarvittaessa))

*” teknisistä asiakirjoista voidaan käyttää nimitystä ”kuvaus”, tutkimusstrategia, tekninen ehdotus jne. ne kaikki tarkoittavat kuitenkin samaa asiaa, itse tieteellistä ehdotusta.

3 – arkipäivät

lopullinen ehdotus toimitettavaksi OSP-3-päivälle

ehdotuksen eräpäivä

ehdotus toimitettu ajoissa. OSP: n ajoissa jättämien sähköisten hakemusten osalta OSP sitoutuu toimittamaan ehdotuksen vähintään 1 (yksi) pankkipäivä ennen määräaikaa.

sopimukset (liittovaltio tai teollisuus) ja kansainvälinen toiminta eivät noudata edellä mainittua toimitusaikakäytäntöä. Tämäntyyppiset pyynnöt tarvitsevat LISÄVALMISTELUAIKAA & OSP: n/Business Connect: n tarkasteluaika/neuvotteluaika.

ota yhteyttä DERIIN ja laadi aikajanan aikataulu.

*riskialttiiden ehdotusten toimittaminen

OSP: n ehdotuksen jättämisen määräajan toimintaperiaatteet: ”myöhässä oleva ehdotus katsotaan riskialttiiksi, jos se toimitetaan OSP: lle 8 työpäivän kuluessa jättämisen määräajasta. Riskinhallintaehdotuksen on oltava erityisesti tutkimuksen apulaisdekaanin (tai dekaanin edustajan) hyväksymä, ennen kuin OSP tarkastelee sitä uudelleen. Saatuaan tutkimuksen dekaanin hyväksynnän OSP ryhtyy kohtuullisiin toimiin hyväksymänsä ehdotuksen toimittamiseksi. OSP ei voi taata samaa ehdotuspalvelutasoa riskialttiille ehdotuksille, jotka voivat vaarantaa toimeksiantajan vastaanottamisen. Tutkimusdekaanin hyväksymisen pitäisi perustua lieventäviin asianhaaroihin, jotka voivat vaatia myöhäistä lausuntoa.

esimerkki lieventävästä asianhaarasta on se, että pyyntö on vapautettu vain 30 päivää ennen eräpäivää ja ehdotus sisältää useita tutkijoita, aliohjelmia, ehdotuksen hallinnolliset osat on käsitelty laitoksen ja/tai kollegion kanssa soveltuvin osin sekä OSP: n (esim. RFA toimitettiin OSP: lle vähintään 10 pankkipäivää ennen; talousarvio toimitettiin OSP: lle tarkastelua varten 6 pankkipäivää ennen, kaikki ei-tekniset asiakirjat 5 pankkipäivää ennen jne.), ja lopullinen paketti on riittävästi aikaa asianmukaisesti lähettää.”