Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae) er den vigtigste rovdyr af Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) i frugtplantager og vinmarker. Det blev for nylig fundet, at voksne T. pyri-hunner forårsager mikroskopiske ar på æbleblade. De nuværende laboratorieforsøg blev udført for at bekræfte produktionen af ar på æbleblade og for at vurdere, om kvinder også forårsager ar på frugter. Arproduktion på æbleblade og/eller frugter blev undersøgt under forskellige ernæringsmæssige forhold: ingen mad, pollen af skotsk fyr (Pinus sylvsstris L.) kun, nymfer af P. ulmi og pollen + bytte. Både på blade og frugter, enten tilbydes alene eller i kombination, fodring ar blev produceret under alle ernæringsmæssige betingelser, men for det meste i ‘ingen mad’ behandling. Rovdyrene forbrugte betydeligt mere P. ulmi nymfer, når de tilbydes alene, end når de tilbydes i kombination med pollen. T. pyri lagde æg under alle ernæringsmæssige forhold, men mest i ‘pollen + prey’ – behandlingen og mindst når der ikke blev tilbudt mad. T. pyri-hunner forårsagede ar på både blade og frugter, når de blev tilbudt samtidigt, men mere på blade end på frugter. Arene var også større på blade end på frugter i alle eksperimenter. T. pyri overlevede og reproducerede på plantemateriale i mangel af andre fødekilder. Hvorvidt de ar, der produceres på blade og frugter, skader kvaliteten af frugter eller udbyttet af æble, kan ikke konkluderes ud fra de nuværende eksperimenter.