Pugh Klausul. Uanset enhver anden Leasingbestemmelse, denne lejekontrakt ophører ved udløbet af dens primære løbetid eller afslutningen af kontinuerlige boreoperationer undtagen for hver producerende brønd, og det areal, der er tildelt en sådan brønd eller brønde til produktionsenheder, placeret på de lejede lokaler eller på lande, der er samlet hermed i overensstemmelse med betingelserne i denne lejekontrakt. VED UDLØBET AF DEN PRIMÆRE PERIODE ELLER AFSLUTNINGEN AF KONTINUERLIGE BOREOPERATIONER UDLØBER DENNE LEJEKONTRAKT MED HENSYN TIL ALLE RETTIGHEDER HUNDREDE (100) FOD UNDER DEN DYBESTE DYBDE, DER ER BORET OG PRODUCERET I ENHVER BRØND BELIGGENDE I DE LEJEDE LOKALER. Efter udløbet af den primære periode, i tilfælde af at denne lejekontrakt er opretholdt i fuld kraft og virkning, og uanset at der derefter kan være olie-og/eller gasproduktion fra de lejede lokaler eller ejendomme, der er samlet hermed, kan TAMUS kræve og har ret til at modtage fra virksomheden en passende frigivelse i registrerbar form af alle virksomhedens rettigheder og godser i de lejede lokaler, der er dybere end hundrede (100) fod under den dybeste dybde, der er boret og produceret på de lejede lokaler eller ejendom, der er samlet hermed. Virksomheden accepterer at udføre og levere til TAMUS til registrering i ejendomsregistret i det amt eller amter, hvor de lejede lokaler er beliggende, alle dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en passende frigivelse af denne lejekontrakt med hensyn til et sådant areal, men hvis det ikke gør det inden for tredive(30) dage efter skriftlig anmodning fra TAMUS, har TAMUS ret til at udføre og registrere sådanne nødvendige dokumenter. Desuden, hvis denne lejekontrakt løbende er blevet opretholdt i kraft og virkning i overensstemmelse med dens vilkår, på tiendedagen (10-årsdagen) for denne lejekontrakt, hvis virksomheden ikke har opnået produktion i betalende mængder fra nogen FORMATION eller formationer over den producerende FORMATION eller formationer af en hvilken som helst brønd, som virksomheden har angivet i sin betegnelse for hver produktionsenhed, udløber denne lejekontrakt med hensyn til alle rettigheder til sådanne ikke-producerede formationer eller formationer.