alt hvad du behøver at vide om Afslutningskravet i Louisiana

i århundreder har menneskeheden haft fast ejendom/ ejendom i højeste henseende, og i århundreder har menneskeheden udtænkt nogle af de bedste strategier for at sikre ejendomsoverførsel af interesser eller ejendomsrettigheder til nævnte ejendom. Et af de værktøjer, der er udtænkt, er heltkravsakt.

men det var ikke altid der. Før afslutningskravet (som først blev introduceret i USA i midten af 1800 ‘ erne) var der undersøgelser, jordpatenter og tegningsoptioner. Og før disse var der ceremonier. Den bemaling af Seisin er en sådan, og selvom skriftlige og/eller mundtlige kontrakter var involveret, overdragelse af fast ejendom, især jord havde den person, der overfører stykke jord give køberen/ modtageren af ejendommen en kvist fra jorden. Heldigvis behøver vi ikke at beskæftige os med noget af det længere. I dag er alt hvad du behøver for at lette overførslen af fast ejendom, især til en elsket, en gerning.

Hvad er en afslutningskrav?

også kaldet en afslutningskrav, en handling uden garanti eller en afslutningskrav, det er et juridisk bindende instrument, der letter overførslen af fast ejendom. Hvis du gerne vil formidle eller opgive dine rettigheder til den nævnte ejendom til en elsket, en tillid fra et selskab, skal du underskrive denne gerning for at vise overførslen af rettigheder. Afslutningskravet, selvom det er ufuldstændigt, er en af de hurtigste måder at overføre ejendomsrettigheder på, og det er som følge heraf omtalt som en hurtig fordringshandling, omend fejlagtigt.

den part, der overfører deres interesser, kaldes tilskudsmodtageren, mens modtageren af rettighederne er tilskudsmodtageren.

Hvorfor er afslutningskravet en ufuldkommen gerning?

selvom det er juridisk bindende og anerkendt af loven, Letter afslutningskravet overdragelsen af ejendomsrettigheder uden nogen garantier. Hvad dette betyder er, at i modsætning til andre juridiske formidlingsinstrumenter som garantihandlingerne, afslutningskravet i Louisiana vil kun formidle de interesser, som koncessionsgiveren har på tidspunktet for udførelsen af gerningen. Dette instrument giver ingen garantier for, at koncessionsgiver er den faktiske ejer af den ejendom, de formidler rettigheder fra. Kort sagt, med afslutningskravet er der ingen garanti for titlen.

uden garanti for Titel har en modtager ringe og i andre tilfælde ingen retlig anvendelse mod koncessionsgiver, hvis titlen har problemer/ mangler i fremtiden. Med så lidt beskyttelse anbefales afslutningenkravets brug ofte til brug blandt familie eller fester, der kender hinanden godt.

Titelfejl at være opmærksom på

som nævnt ovenfor kan den titel, en modtager modtager, når koncessionsgiver afslutter deres krav på fast ejendom, have problemer, der kan betyde tab af de overførte rettigheder. Disse titelfejl varierer og kommer ofte frem, når der udføres en titelsøgning.

manglerne omfatter fejl i de offentlige registre, ukendte panterettigheder på ejendommen eller en ulovlig handling. Andre problemer inkluderer ikke-afslørede belægninger, manglende arvinger, forfalskninger, grænseproblemer, ukendte servitutter eller en afdækket Testamente

med hensyn til den afdækkede testamente skal du huske på, at hvis det senere afsløres, at en testamente udnævnte en anden til Arving til ejendommen, skal modtageren miste deres rettigheder til ejendommen. En sidste vilje har forrang for et afslutningskrav.

hvis du ønsker at overføre dine rettigheder/ interesser på fast ejendom til din ægtefælle, skal du være opmærksom på, at gerningsoverførslen ikke fritager dig for nogen realkreditgæld. På trods af overdragelsen af rettigheder navngiver pantepapirerne dig stadig som en part, der er ansvarlig for gælden. Så du skal stadig betale. Dette gælder også, når du gennemgår en skilsmisse – selvom du overfører dine rettigheder til din eks, du vil stadig, bære ansvaret for realkreditgælden, medmindre du kommer til en anden forståelse under skilsmissesagen.

krav til gyldigheden af afslutningenkrav

en prøve uden garanti på nettet afslører, at dette juridiske instrument skal udarbejdes i et bestemt format. For at komme i gang, skal du hente en gratis Louisiana afslutningskrav skøde formular. Denne formular leveres som en udskrivbar PDF.

 • i henhold til vedtægterne, i Civil Code 1839, skal din gratis gerningsformular opfylde nogle minimumskrav. Kravene inkluderer:

  • skødet skal være skriftligt

  • dens gennemførelse (underskrivelsen af rettenkrav) bør finde sted i nærværelse af en notar. Uden notaren kunne henrettelsen ske foran enhver anden autoriseret officer i loven.

  • under henrettelsen skal der være to uafhængige vidner.

  • koncessionsgiver (er) skal underskrive skødet, og under koncessionsgiver og støttemodtagers underskrifter skal der være ledsagende typede eller trykte navne.

  • salget skal tilbyde en garanti mod udsættelse.

  • for koncessionsgiver og modtager, nogle af de væsentlige detaljer, der kræves, inkluderer deres fulde juridiske navne, civilstand, deres bopæl, samt deres fulde postadresser.

  • hvis tilskuddet er gift, de skal indeholde deres ægtefælles juridiske navn, samt en erklæring om detaljerede ændringer i civilstand.

  • dokumentet skal også indeholde den fulde juridiske beskrivelse af ejendommen inklusive adresse og kommunalt ID. ID-nummeret skal ledsages af det trykte, stemplede eller indtastede navn på advokaten eller notaren.

  • en recitation af det betalte vederlag er også vigtigt.

optagelse

dokumentet skal optages kort efter udførelsen. Optagelsesstilen vedtaget af staten Louisiana følger “race-notice” – optagelsesloven. Denne statut bestemmer, at den første part, der registrerer afslutningenkrav, er den part, der prioriterer ejerskab af ejendommen, hvis der opstår en tvist. Selv hvis en anden modtager betaler mere (en bona fide køber) for ejendommen, betyder den tidlige registrering af ejendommens gerning, at den anden modtager ikke har nogen rettigheder til ejendommen. Ellers ville den første modtager blive tvunget til at miste rettighederne til ejendommen.

behovet for korrekt registrering hævdes yderligere i CC 517, der bemærker, at ingen frivillig overdragelse af ejendomsretten er effektiv, medmindre den er registreret i de offentlige jordregistre i sognet, at ejendommen er beliggende. Optagelsen gør offentligheden opmærksom på ejerskiftet, og den bevarer også titelkæden, samtidig med at modtageren får nogle rettigheder til jorden.

vil du forberede en afslutningskrav til din bolig i ny Orleans, Shreveport, Baton Rouge, Metairie, Lake Charles, Houma, Kenner eller enhver anden by i Louisiana? Hent vores gratis ansøgningsskema her for at komme i gang i dag.