spørgsmål, der skal stilles, før du underskriver en Afslutningskrav i Connecticut

før teknologi og sofistikering fandt overførslen af fast ejendom sted gennem en ‘livery of seisin’, en vidnesbyrdslov, der havde en person, der overførte jord ved at passere en kvist eller endda en græsklod fra det land, der blev overført til den person, der tog nyt ejerskab af jorden. Selvfølgelig, dette er en forældet tradition, men traditionen var vigtig og den eneste måde at betegne en faktisk overførsel af ejendom, selv med skriftlige eller mundtlige kontrakter. I dag er situationen lidt anderledes, og overførslen af ejendomsinteresser for fast ejendom sker gennem en gerning. En af disse Gerninger er heltkravsakt.

Hvad er afslutningskravet?

også kaldet afslutningskrav, en ikke-garantiakt eller en afslutningskrav, dette er det dokument, der bruges til overførsel af interesser i ejendom, ofte mellem familiemedlemmer. Mens overførsel af interesser i den navngivne ejendom er hovedformålet med Gerningen, afslutningskravet bruges undertiden til at helbrede eller eliminere mangler, der findes på en ejendomstitel. Det er effektivt og overførsel af interesse eller ret til ejendom hurtigt, dermed den forkerte stavning af dette juridiske instrument. Så i modsætning til hvad andre får dig til at tro, kaldes dokumentet ikke også en hurtig fordringshandling – dette er en forkert stavet version af sætningen. Den anden ting, du har brug for at vide, er, at dette dokument giver en begrænset beskyttelse til den person, der får interesserne for ejendommen.

i henhold til afslutningskravet i Connecticut er den person/ enhed, der overfører deres interesser til en navngivet ejendom, tilskudsmodtageren, mens den person/ enhed, der modtager interesser i ejendommen, er tilskudsmodtageren.

hvilke juridiske krav gælder for gyldigheden af et krav?

 • staten har fastsat nogle juridiske foranstaltninger for at sikre, at gerningen er juridisk bindende og eksekverbar. Så, mens du først nødt til at hente en gratis Connecticut Afslut claim skøde form, du skal sikre, at din er en udskrivbar version af formularen, og at det vil hjælpe dig med at indtaste alle de nødvendige oplysninger. De detaljer, der kræves for gyldigheden og lovligheden af gerningen, inkluderer:

  • dokumentet skal fremlægges skriftligt

  • dens titel skal tydeligt identificere dokumentets hensigt

  • det skal have de fulde juridiske navne og postadresser på tilskudsmodtageren og tilskudsmodtageren

  • det skal også have modtagerens valg. Optjeningsvalget repræsenterer, hvordan modtageren ønsker at have ejendommens titel.

  • en juridisk beskrivelse og den nøjagtige adresse på ejendommen

  • Gerningens henrettelsesdato

  • underskrifter fra koncessionsgiver og støttemodtager samt en anerkendelse af notaren eller enhver anden med beføjelse til at føre tilsyn med eder.

  • underskrifter af mindst to uafhængige vidner

  • nærmere oplysninger om tidligere dokumentation, hvis nogen. Disse detaljer skal indeholde siden, bog, eller serienummerreferencen for den tidligere optagelse

  • fuldt juridisk navn og kontaktoplysninger for den part, der opretter det nye dokument

  • detaljerne om ændringer i ejendomsretten skal registreres i de offentlige registre med byens kontorist eller den officer, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af alle offentlige jordregistre i dit amt. Optagelsen skal ske i et papirformat, der opfylder statens krav. I dette tilfælde skal gerningen udarbejdes på et dokument i bogstavstørrelse med specifikke minimumsmarginstørrelser, der er tilbage rundt på siden.

Bemærk, at staten Connecticut følger Bekendtgørelsesoptagelsesloven, der hævder, at ikke-registrerede ejendomstransportmidler ikke vil være effektive over for parter udover koncessionsgiver eller deres arvinger. Enkelt sagt betyder det, at en fast ejendom, hvis rettigheder formidles, men ikke registreres i de offentlige registre, men registreres i en senere transport af en anden (en bona fide modtager), vil sejre over den gerning, der er udstedt til den tidligere modtager.

hvad er forskellen mellem et krav og en garantihandling?

nå, en afslutningskrav henviser til det dokument, der dokumenterer overførsel af interesser eller rettigheder i ejendom, men uden nogen garantier for titlen. I dette tilfælde er afslutningenkrav kan indikere en overførsel af interesser i ejendom, selv når koncessionsgiver ikke er ejer af ejendommen, eller hvis ejendommen har pant i fast ejendom. Af disse grunde kaldes det også en ikke-garanti gerning.

garantibeviset henviser derimod til det dokument, der ikke kun overfører rettigheder/ interesser til fast ejendom, men viser også, at koncessionsgiver er den faktiske ejer af ejendommen. Med denne gerning viser giveren også, at ejendommen på transport ikke har nogen panterettigheder eller gæld til den.

en garanti skøde har en garanti på titel, men den ikke-garanti skøde mangler garanti på titel. Garantien for Titel, fra koncessionsgiver/ overdrager til modtageren/ erhververen henviser til den juridiske garanti for, at den overdragne Titel ikke har nogen titelproblemer. De mest almindelige titelproblemer, der ville være til stede i en handling uden garanti, inkluderer forfalskning af gerningen, tidligere ikke-afslørede transportmidler, offentlige journalfejl, ubearbejdede testamenter, manglende arvinger, eller grænseproblemer. Ejendom uden disse (og andre) titelproblemer er en ejendom med en klar titel.

 • hvilke er de almindelige anvendelser af afslutningsformularen?

  • Gifting af fast ejendom, når modtageren ikke betaler nogen penge

  • når du fjerner skyer / fejl fra en titel

  • overførsel af interesser på ejendom til en forretningsenhed eller en partner

  • fjernelse af en tidligere ægtefælle fra en ejendoms titel

  • overførsel af interesser i ejendom til børn

  • overdragelse af rettigheder eller interesser i ejendom til en trust eller en levende trust

så lyder nogen af disse anvendelser som scenarier, der gælder for dig? Måske har du kun brug for gerningen for at overføre dine interesser på ejendom som en del af din lejekontrakt.

uanset hvad dit behov, vores gratis Afslut krav skøde form, der er let hentes i PDF har du dækket. Du kan bruge formularen gratis skøde i Hartford, Stamford, ny havn, Bridgeport, Danbury, Greenville, Milford, eller enhver anden by i Connecticut.