i Virginia, skilt par bruge en Afslut krav at give fuldt ejerskab til den ægtefælle, der blev tildelt hjemmet og fjerne den anden ægtefælles navn fra en fast ejendom titel. Det er dog vigtigt at forstå, at fjernelse af alle ejendomsrettigheder ikke frigør dig fra ansvar for pantet.

Virginia Afslutterkrav Love: Begrænsninger og fordele

underskrivelse af en afslutningskrav frigiver din interesse i ejendommen, men den forbliver fortsat som sikkerhed for gæld, herunder pant og skatter, uanset hvis navn vises på titlen. Det betyder, at du ikke har nogen rettigheder til ejendommen, men du er stadig juridisk forpligtet til at betale gæld, der er opstået, mens du blev opført som ejer. Det er nyttigt at indsende det underskrevne afslutningskrav med amtsoptageren, så snart du underskriver det.

refinansiering er den eneste metode til at overføre eller fjerne ansvaret for udestående skattegæld, forfaldne realkreditbetalinger eller panterettigheder til den anden ægtefælles navn. For den ægtefælle, der tildeles huset, beskytter refinansiering mod afskærmning.

hvis begge ægtefæller er enige om betingelserne for en skilsmisseopgørelse, er en afslutningskrav den hurtigste, nemmeste og billigste måde at fjerne din ægtefælles navn fra gerningen til ejendommen. Hvis begge ægtefæller ikke er enige om afvikling af aktiver og gæld, træffer retten afgørelse om en retfærdig opdeling.

kontakt familieretsadvokaterne hos udvalgte Advokatpartnere i dag for at få hjælp til din sag.