stolthed vs Tillid

selvom udtrykkene stolthed og tillid ser ud til at være ens i betydning, findes der mange forskelle mellem de to udtryk. Selv i vores daglige liv kan linjen mellem stolthed og selvtillid virke temmelig sløret i visse situationer. Lad os definere de to udtryk på følgende måde. Stolthed henviser til den tilfredshed, som en person får af sine evner og præstationer. Tillid henviser derimod til den tillid, som nogen har til noget. En væsentlig forskel mellem de to stammer fra kvaliteten af ydmyghed. En person, der er stolt eller fuld af stolthed, er ikke ydmyg. Men en person, der er selvsikker, er ydmyg. Han tager andres råd i betragtning. Denne artikel forsøger at fremhæve forskellene mellem stolthed og tillid, mens den forklarer de to udtryk.

Hvad betyder stolthed?

i henhold til engelsk ordbog kan stolthed defineres som den glæde eller tilfredshed, der opnås ved præstationer, kvaliteter eller ejendele. Stolthed får en person til at føle sig stolt. Dette fremhæver, at en person kan være stolt af så mange aspekter af sit liv, såsom hans evner, udseende, rigdom, magt osv. Når en person begynder at være stolt af sine evner, skaber dette et billede af personen som højeste i sammenligning med andre. Et sådant individ er normalt optaget af sig selv og lægger mindre vægt på andre. Også den enkelte begynder at afvise råd fra andre og tænker på, at han er bedre end dem. Selv den mindste form for kritik er tilstrækkelig til at skabe antagonistiske følelser hos personen over for dem, der leder konstruktiv kritik. En stolt person anerkender sjældent sine mangler og har ofte en tendens til at bebrejde andre. Dette fremhæver, at i modsætning til en selvsikker person er en stolt person ikke ydmyg. Han er fuld af sig selv, at han begynder at blive blindet for sine mangler. Denne form for stolthed er meget usund, især for personlig vækst.

forskel mellem stolthed og tillid

stolthed får en til at føle sig stolt. En stolt kvinde

hvad betyder tillid?

tillid er tillid eller ellers selvforsikring. Det betegner den afhængighed, som et individ besidder på noget eller nogen. Når en person er sikker på sine evner og færdigheder, er der et stort potentiale for den enkelte at nå sine mål. Tillid giver en ekstra sikkerhed for personen til at klare sig godt. Tillid spiller en afgørende rolle i udviklingen og væksten af et individ. Det giver individet mulighed for at have tillid og tro på sig selv. I modsætning til en stolt person har en selvsikker person en god forståelse af sin identitet. Han er opmærksom på sine styrker og svagheder. Dette gør det muligt for ham at være åben for kritik og råd fra andre og bedre sig selv. En selvsikker person bebrejder ikke andre for sine fejl og er parat til at tage ansvar. Inden for en selvsikker person kan kvaliteten af ydmyghed overholdes, i modsætning til i tilfælde af en stolt person.

stolthed vs Tillid

en selvsikker dreng

Hvad er forskellen mellem stolthed og tillid?

• stolthed henviser til den tilfredshed, som et individ får af sine evner og præstationer, og som får ham til at føle sig stolt, mens tillid henviser til tilliden til, at nogen har noget.

• en stolt person er ikke ydmyg, mens en selvsikker person er.

• en stolt person mener, at han er i stand til noget, men en selvsikker person er opmærksom på hans mangler.

• en stolt person afviser kritik og råd, mens en selvsikker person bruger dem til sin vækst.