ethvert selskab, aktieselskab eller partnerskab har mange interessenter. En indløsningsaftale beskytter det løbende ejerskab af virksomheden og specificerer overdragelsen af ejerskab og aktier i tilfælde af, at en aktionær dør eller forlader.

hvis du er underlagt en indløsningsaftale eller søger muligheder for at beskytte ejerskabet af din virksomhed, skal du konsultere en advokat Fra Bloomington for indløsningsaftaler for at lære om dine juridiske muligheder. Med erfaring, du kan stole på, kan en kontraktforhandlingsadvokat give dig ro i sindet til at fokusere på at gøre det, du gør bedst: at drive din virksomhed.

Hvad er en indløsningsaftale?

indløsning er en proces, hvorved en virksomhed kan tilbagekøbe aktier, hvis disse aktier sælges til en tredjepart. Minnesota har standardregler for indløsning af offentlige virksomheder, som kan være ufleksible.

i modsætning hertil er en indløsningsaftale en kontrakt, der giver en virksomhedsejer mulighed for at specificere vilkårene for køb eller overførsel af aktier i deres virksomhed i god tid, før ethvert salg af aktier lukkes. På denne måde forbliver ejerskabet af et selskab sikkert i stedet for at give mulighed for konflikt, hvis en aktionær går bort. I modsætning til Standardlovene fra Minnesota vedrørende indløsning, disse aftaler giver større fleksibilitet for hver part til at gå på kompromis med en aftale, der er rentabel for alle.

typiske bestemmelser i en indløsningsaftale

selvom specifikationerne for hver indløsningsaftale er forskellige, er der flere udtryk, der næsten altid vises.

pris og antal aktier

da aftalen vedrører ejerandele, siger det sig selv, at prisen og antallet af aktier regnes. Typisk skal alle aktier, som sælgeren har, købes direkte. Men da aktieaktier svinger i værdi, kan det være svært at bestemme prisen på salgstidspunktet, og sælgeren kan forsøge at udskyde salget, indtil prisen går op. På denne måde specificeres en mekanisme til bestemmelse af prisen på salgstidspunktet.

hvilken Lov gælder i internationale Indløsningsaftaler?

flere og flere virksomheder driver forretning på tværs af statslinjer eller internationalt. Som følge heraf kan der opstå en tvist, der kan være en vis forvirring om, hvilken lov der gælder. Mange indløsningsaftaler angiver derfor, hvilken lov der gælder for transaktionen. Selv hvis din virksomhed stort set opererer i Minnesota, vil der således ikke være nogen konkurrence om, hvilken lov der gælder.

ret til afslag

ofte ved virksomheder ikke, at en aktionær overvejer at sælge, før der er indgået en aftale med en tredjepart. En ret til første afslag er et udtryk, der gavner virksomheden ved at kræve, at en sælger først kommer til virksomheden med den pris, en anden er villig til at betale.

garantier

det er ofte vanskeligt for den købende part at kontrollere, at sælgeren ikke er underlagt et andet salg for de samme aktier. Garantier er en almindelig måde for køberen at sikre, at sælgeren har den juridiske ret og evne til at sælge aktierne og ikke allerede har solgt den påtænkte aktie til en tredjepart.

ansæt en Bloomington Indløsningsaftaler advokat i dag

uanset om du overvejer at sælge aktier i en virksomhed eller søger at håndhæve en indløsningsaftale, kan ansættelse af en Bloomington indløsningsaftaler advokat sikre, at dine interesser er repræsenteret. Med mange års erfaring med udarbejdelse af indløsningsaftaler og retssager kan en advokat hjælpe dig med at konsolidere din aktie, når en aktionær ønsker at sælge. Planlæg en konsultation nu for at lære mere om din virksomheds juridiske muligheder.