AACR Project Genomics Evidence Neoplasia informationsudveksling (GENIE) er et flerfaset, flerårigt, nationalt og internationalt projekt, der katalyserer præcisions onkologi gennem udvikling af et register i regulatorisk kvalitet, der samler og forbinder klinisk-grade kræftgenomiske data med kliniske resultater fra titusinder af kræftpatienter behandlet på deltagende institutioner.

Aacr Project GENIE opfylder et udækket behov inden for onkologi ved at give den statistiske styrke, der er nødvendig for at forbedre klinisk beslutningstagning, især i tilfælde af sjældne kræftformer og sjældne varianter i almindelige kræftformer. Derudover kan registreringsdatabasen styrke ny klinisk og translationel forskning.

GENIE-platformen blev designet til at integrere og forbinde kliniske grade kræftgenomiske data med kliniske resultatdata for titusinder af kræftpatienter behandlet på flere institutioner over hele verden. Sage fungerer som data hosting og integration hub for Project GENIE og vedligeholder databaser på Synapse, der er vært for prøven og klinisk niveau information og tilhørende genomiske data, herunder somatiske varianter, kopi-nummer ændringer, og fusionsdata. At harmonisere information på tværs af otte store akademiske centre, Sage udviklede og implementerede detaljerede dataordbøger, formater, og SOP ‘ er, der beskriver de arbejdsgangsstrømme, der kræves af hver institution, samt databehandlingsrørledninger for at validere og harmonisere dataene.

dataudgivelser finder sted hele året. Besøg Synapse-siden for de seneste udgivelser:

Hent DATA