háttér:

a csontvelő (BM) fibrózis prognosztikai értéke a mieloproliferatív neoplazma (MPN) besorolása még mindig vitatott. A Polycythemia Vera (PV) és az esszenciális Thrombocythemia (ET) hosszú távú kimenetelű MPN; azonban káros másodlagos myelofibrosis-MF vagy akut leukémia-AL.

célok és módszerek:

retrospektív módon elemeztük az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott 579 PV (n=180) és ET (n=399) betegből álló kohortot, és megvizsgáltuk a BM retikulin fibrosis prevalenciáját és prognosztikai relevanciáját.

minden beteget 1990 és 2013 között diagnosztizáltak, és az olaszországi Torinóban (n= 436) és Bolognában (n=143) toboroztak. A BM biopsziás mintát a helyi patológus felülvizsgálta, a rost pontozást pedig 3 fokozatú rendszer szerint végeztük. A jogosultsági kritériumok között szerepelt a BM-minták elérhetősége a diagnózis során. A 2.vagy 3. fokozatú fibrosisban szenvedő betegeket kizárták.

a teljes túlélést (OS) a diagnózistól a halálig Kaplan Meyer módszerrel értékelték, a relatív Hazárdot pedig a Cox modellel becsülték meg. Az MF és az AL evolúciójának kumulatív előfordulási gyakoriságát úgy becsülték meg, hogy a bármely okból bekövetkező halált versengő eseménynek tekintették, és a Gray-teszt segítségével összehasonlították a csoportok között.

eredmények:

összességében 115 (63%) 0.és 65 (36%) 1. fokozatú fibrózist, illetve 291 (72%) 0. és 108 (27%) 1. fokozatú fibrózist figyeltünk meg a PV és ET betegek körében (p= 0, 028) külön elemeztük a klinikai eredményre gyakorolt hatást.

PV

a medián követési idő 110 hónap volt (IQR:70-170), az 5 és a 10 éves túlélés sorrendben 96% és 87% volt.

a fibrózis foka alapján rétegzett betegeknél 15 (13%) és 16 (25%) halálesetet figyeltünk meg a 0.és 1. fokozatú fibrózis esetén, az 5. és 10. éves OS 98% vs 90% és 92% vs 82% a 0. és 1. fokozatú csoportban (p 0,076). Sem a klinikai leletek, sem a trombózis nem különbözött szignifikánsan a fibrózis mértéke között. A JAK2 V617F vagy a 12. exon mutációs státusza és allélterhelése alcsoportonként hasonló volt. Az MF evolúciójának kumulatív incidenciája az 5.és a 10. évben 2,8% és 7,2% volt, szemben a 3,8% és 18,7%-kal a 0. és az 1. súlyossági fokozatban (p 0,123). Az AL-evolúció kumulatív incidenciája a 10.évben 4,2% volt mindkét fokozatban, míg a 15. évben 4,2% volt, szemben a 19% – kal a 0., illetve az 1. fokozatban.

ET

a 75 hónapos (IQR:39-120) medián követés során az 5 éves túlélés sorrendben 98%, illetve 90% volt.

22 (8%) és 16 (55%) halálesetet figyeltünk meg a 0.és az 1. fokozatban, az 5. és 10. éves OS 98% és 90% volt a 0. fokozatban, szemben a 97%-kal és 89% – kal az 1. fokozatban (p 0, 358).

a mutációs státuszt 379 betegnél elemezték, és a következőket mutatták: 62% JAK2V617F, 19% CALR (1.típusú/1-szerű 14% és 2 / 2 típusú-hasonló 5%), 3% MPLW515, 63 beteg háromszor negatív volt a fenti mutációk szempontjából.

a követés során a 0.fokozatú fibrosisban szenvedő betegek több trombotikus eseményt mutattak, 41 esetben (14%; A 71% JAK2V617F-pozitív) vs 17 (16%). A többváltozós analízis során az MPL mutáció nagyobb kockázatot mutatott az MF evolúcióra, mint a tripla negatív, 5,8-as HR-rel (p 0,0014) és a JAK2V617 mutációval, 9,5-ös HR-rel (p 0,002).

az MF evolúciójának kumulatív incidenciája 5 év alatt 0,5% és 9% volt, a 10 év alatt pedig 6,2% és 18% volt a 0.és 1. fokozatban (p 0,0001). Az AL-evolúció kumulatív incidenciája az 5.és a 10. évben 0% volt a 0. és 13%, illetve 7,3% az 1. súlyossági fokozatban (p 0,096). Azonban a 0. fokozat magasabb kumulatív kockázatot mutatott az AL evolúcióra a 15.év során (6,9%, szemben a 10%-kal a 0. és 1. fokozatban) (p=0,096).

következtetés:

a közelmúltban közzétett adatok szerint az ET betegeknél az 1. fokozatú BM fibrózis korrelál az MF és az AL evolúciójának magasabb kumulatív kockázatával, míg a PV betegeknél a magasabb mortalitás tendenciájával korrelál, még ha statisztikailag nem is szignifikánsan.

az adatok megerősítik a BM vizsgálat fontosságát a diagnosztikai kritériumok részeként az összes MPN-ben.

Közzétételek

Cavo: Janssen-Cilag: Tanácsadás, Honoraria; Bristol-Myers Squibb: Tanácsadás, Honoraria; Amgen: Tanácsadás, Honoraria; Celgene: Tanácsadás, Honoraria; Millennium: Tanácsadás, Honoraria. Vitolo: Janssen: Honoraria, tagság a gazdálkodó egység igazgatótanácsában vagy tanácsadó bizottságaiban; Takeda: Honoraria; Gilead: Honoraria; Celgene: Honoraria; Roche: tagság a gazdálkodó egység igazgatótanácsában vagy tanácsadó bizottságaiban, Speakers Bureau.