Pýcha vs důvěra

ačkoli se zdá, že pojmy Pýcha a důvěra mají podobný význam, existuje mnoho rozdílů mezi těmito dvěma termíny. Dokonce i v našem každodenním životě se hranice mezi hrdostí a důvěrou může v určitých situacích zdát poněkud rozmazaná. Definujme tyto dva pojmy následujícím způsobem. Pýcha označuje uspokojení, které jednotlivec získává ze svých schopností a úspěchů. Důvěra, na druhou stranu, odkazuje na důvěru, kterou má někdo o něčem. Významný rozdíl mezi nimi pramení z kvality pokory. Člověk, který je hrdý nebo plný hrdosti, není pokorný. Člověk, který je sebevědomý, je však pokorný. Bere v úvahu rady ostatních. Tento článek se pokouší zdůraznit rozdíly mezi hrdostí a důvěrou při vysvětlování těchto dvou pojmů.

co znamená hrdost?

podle Oxfordského anglického slovníku lze hrdost definovat jako potěšení nebo uspokojení získané z úspěchů, kvalit nebo majetku. Pýcha způsobuje, že se člověk cítí hrdý. To zdůrazňuje, že člověk může být hrdý na tolik aspektů svého života, jako jsou jeho schopnosti, vzhled, bohatství, moc atd. Když člověk začne být hrdý na své schopnosti, vytváří to obraz osoby jako nejvyšší ve srovnání s ostatními. Takový jedinec je obvykle ponořen do sebe a věnuje méně pozornosti ostatním. Jednotlivec také začíná odmítat jakékoli rady od ostatních, protože si myslí, že je lepší než oni. Dokonce i sebemenší forma kritiky postačuje k vytvoření antagonistických pocitů v osobě vůči těm, kteří řídí konstruktivní kritiku. Hrdý člověk málokdy uznává své nedostatky a často má tendenci obviňovat ostatní. To zdůrazňuje, že na rozdíl od sebevědomého člověka není hrdý člověk pokorný. Je plný sebe, že začíná být zaslepen svými nedostatky. Tento druh hrdosti je velmi nezdravý zejména pro osobní růst.

 rozdíl mezi hrdostí a důvěrou

hrdost způsobuje, že se člověk cítí hrdý. Hrdá žena

co znamená důvěra?

důvěra je důvěra nebo jiné sebevědomí. Označuje závislost, kterou má jednotlivec na něčem nebo na někom. Když je člověk přesvědčen o svých schopnostech a dovednostech, existuje vysoký potenciál pro dosažení svých cílů. Důvěra dává osobě další jistotu, že bude dobře fungovat. Důvěra hraje zásadní roli ve vývoji a růstu jednotlivce. Umožňuje jednotlivci mít důvěru a víru v sebe. Na rozdíl od hrdého člověka má sebevědomý člověk dobré pochopení své identity. Je si vědom svých silných a slabých stránek. To mu umožňuje být otevřený kritice a radám od ostatních a lépe se. Sebevědomý člověk neobviňuje ostatní za své chyby a je připraven převzít odpovědnost. V sebevědomém člověku lze pozorovat kvalitu pokory, na rozdíl od hrdého člověka.

Pýcha vs důvěra

sebevědomý chlapec

jaký je rozdíl mezi hrdostí a důvěrou?

* Pýcha označuje uspokojení, že jednotlivec získává své schopnosti a úspěchy a že se cítí hrdý, zatímco důvěra se týká důvěry, že někdo něco má.

* hrdý člověk není pokorný, zatímco sebevědomý člověk je.

* hrdý člověk věří, že je schopen všeho, ale sebevědomý člověk si je vědom svých nedostatků.

* hrdý člověk odmítá kritiku a Rady, zatímco sebevědomý člověk je používá pro svůj růst.