Pugh Klauzule. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení o pronájmu tato nájemní smlouva končí uplynutím jejího primárního období nebo ukončením nepřetržitých vrtných operací s výjimkou každé produkční studny a výměry přidělené takové studně nebo vrtu pro výrobní jednotky umístěné v pronajatých prostorách nebo na pozemcích sdružených v souladu s podmínkami této nájemní smlouvy. PO UPLYNUTÍ PRIMÁRNÍHO OBDOBÍ NEBO UKONČENÍ NEPŘETRŽITÝCH VRTNÝCH OPERACÍ TATO NÁJEMNÍ SMLOUVA VYPRŠÍ, POKUD JDE O VŠECHNA PRÁVA STO (100) STOP POD NEJHLUBŠÍ HLOUBKOU VYVRTANOU A VYROBENOU V JAKÉKOLI STUDNĚ UMÍSTĚNÉ V PRONAJATÝCH PROSTORÁCH. Po uplynutí primárního období, v případě, že byl tento nájem zachován v plné platnosti a účinnosti, a bez ohledu na to, že může dojít k těžbě ropy a/nebo plynu z pronajatých prostor nebo majetku, který je s nimi spojen, může TAMUS požadovat a je oprávněn obdržet od společnosti odpovídající uvolnění všech práv a majetků společnosti v pronajatých prostorách, které jsou hlubší než sto (100) stop pod nejhlubší hloubkou vyvrtanou a vyrobenou v pronajatých prostorách nebo majetku, který je s nimi spojen. Společnost souhlasí s provedením a dodáním společnosti TAMUS k zaznamenání do záznamů o nemovitostech kraje nebo krajů, ve kterých se pronajaté prostory nacházejí, všechny dokumenty nezbytné k provedení vhodného uvolnění této nájemní smlouvy o takové výměře, ale pokud tak neučiní do třiceti (30) dnů od písemné žádosti společnosti TAMUS, má TAMUS právo provést a zaznamenat takové nezbytné dokumenty. Kromě toho, je-li tato nájemní smlouva průběžně udržována v platnosti a účinnosti v souladu s jejími podmínkami, v den desátého (10.) výročí tohoto pronájmu, pokud společnost nezískala výrobu v platícím množství od žádné formace nebo formace nad produkční formací nebo formacemi jakékoli studny, jak je uvedeno společností ve svém označení každé výrobní jednotky, tato nájemní smlouva zaniká, pokud jde o Všechna práva na takové nevyráběné formace nebo formace.