zabraňte korozi kovových dílů

žádný kov není zcela bezpečný před hrozbou koroze. Je však možné zpomalit, řídit nebo zastavit korozi dříve, než způsobí problém.

existují praktické způsoby, jak zabránit korozi kovových částí. Inženýři mohou do procesu návrhu začlenit kontrolu koroze. Výrobci mohou použít ochranné korozní bariéry. A konečně, lidé, kteří tuto součást používají, mohou podniknout preventivní kroky k prodloužení jejího života.

požádat o cenovou nabídku

co je koroze?

koroze nastává, když kov reaguje s oxidačním činidlem ve svém prostředí. Tato chemická reakce může způsobit, že se kov v průběhu času degraduje, poškozuje jeho vzhled a ohrožuje jeho strukturální integritu.

každý typ kovu má různé elektrochemické vlastnosti. Tyto vlastnosti určují typy koroze, na kterou je část zranitelná. Například železné nástroje jsou náchylné k rzi z dlouhodobého vystavení vlhkosti, zatímco měděná střecha bude poškozena vlivem počasí. Zatímco některé kovy odolávají korozi lépe než jiné (v závislosti na prostředí), žádný z nich neobsahuje všechny typy koroze.

neexistuje univerzální řešení, které by zabránilo korozi kovových částí. S tolika druhy kovů a tisíci možných aplikací musí výrobci používat různé metody k prevenci a kontrole koroze v různých kovech.

způsoby, jak zabránit korozi kovových dílů

prevence koroze kovových dílů bere v úvahu ve všech fázích procesu, od návrhu a výroby až po konečnou úpravu a údržbu.

požádat o cenovou nabídku

1. Konstrukce

kontrola koroze začíná ve fázi inženýrství. Pokud je součást určena pro použití v prostředí, kde je náchylná ke korozi, měli by ji výrobci navrhnout s ohledem na tuto skutečnost.

například části vystavené prvkům by měly umožnit odtok vody a nečistot místo sběru na povrchu. Aby se snížila koroze štěrbin, návrháři by měli odstranit úzké mezery, které umožňují vniknutí vzduchu nebo tekutiny a stagnaci. Pro korozivní prostředí, například ve slané vodě, může být moudré navrhnout určitý stupeň koroze.

2. Ochranný povlak

povlaky mohou poskytnout vrstvu ochrany proti korozi tím, že působí jako fyzická bariéra mezi kovovými částmi a oxidačními prvky v prostředí. Jednou běžnou metodou je galvanizace, při které výrobci natírají část tenkou vrstvou zinku.

práškové nátěry jsou dalším účinným způsobem, jak zabránit korozi kovových částí. Při správné aplikaci může práškový nátěr utěsnit povrch součásti mimo životní prostředí, aby byl chráněn před korozí.

3. Kontrola prostředí

pravděpodobnost koroze ovlivňuje mnoho faktorů prostředí. Pomáhá udržovat kovové části na čistém a suchém místě, pokud se nepoužívají. Pokud je chcete dlouhodobě skladovat, zvažte použití metod pro kontrolu hladiny síry, chloridu nebo kyslíku v okolním prostředí.

galvanická koroze nastává, když jsou kovové části se dvěma různými potenciály elektrod v kontaktu spolu s elektrolytem, jako je slaná voda. To způsobí, že kov s vyšší aktivitou elektrod koroduje v místě kontaktu. Jeden může zabránit galvanické korozi uložením těchto částí odděleně. Tento efekt může také fungovat jako antikorozní opatření, jak je vysvětleno níže.

požádat o cenovou nabídku

4. Katodická ochrana

je možné zabránit korozi působením protilehlého elektrického proudu na povrch kovu. Jednou z metod katodické ochrany je ohromený proud, pomocí vnějšího proudu elektrického proudu k přemožení korozivního proudu v části.

méně složitou metodou katodické protikorozní ochrany je použití obětní anody. To zahrnuje připojení malého reaktivního kovu k části, kterou chcete chránit. Kovové ionty budou proudit z reaktivního kovu do méně aktivní části, čímž se sníží koroze na úkor menšího kusu.

5. Údržba

ochranné nátěry, kontrola životního prostředí a katodická ochrana jsou účinnými způsoby prevence koroze kovových částí. Tato opatření však nejsou ničím bez průběžné údržby a sledování. Povlaky se mohou časem opotřebovat, dokonce i malé škrábance a škrábance mohou vést ke korozi. Ujistěte se, že díly jsou čisté a podle potřeby použijte dodatečnou ochranu.