otázky se zeptat před podpisem Quitclaim listina v Connecticutu

před technologií a sofistikovanosti, převod nemovitostí se uskutečnil přes ‚livrej seisin,‘ svědectví akt, který měl jedna osoba převod pozemků tím, že předá větvičku nebo dokonce trávník hroudu ze země převedena na osobu, která nové vlastnictví půdy. Samozřejmě, že se jedná o zastaralou tradici, ale tradice byla důležitá a jediný způsob, jak znamenat skutečný převod majetku, a to i s písemnými nebo ústními smlouvami. Dnes je situace trochu jiná a převod vlastnických podílů na nemovitosti se provádí prostřednictvím listiny. Jedním z těchto skutků je docelaclaim listina.

jaký je quitclaim skutek?

také se nazývá quitclaim, záruční listina nebo quitclaim listina, jedná se o dokument používaný při převodu majetkových podílů, často mezi členy rodiny. Zatímco převod zájmů ve jmenovaném majetku je hlavním účelem skutku, quitclaim se někdy používá k vyléčení nebo odstranění vad přítomných na vlastnickém titulu. Je to efektivní a převod úroků nebo vlastnického práva rychlý, proto nesprávný pravopis tohoto právního nástroje. Takže, na rozdíl od toho, co vás nutí věřit, dokument není také nazýván rychlou reklamační listinou-jedná se o chybně napsanou verzi fráze. Další věc, kterou potřebujete vědět, je, že tento dokument nabízí omezené množství ochrany osobě, která získává zájmy o majetek.

podle Listiny quitclaim v Connecticutu je osoba / subjekt převádějící své zájmy na pojmenovanou nemovitost poskytovatelem, zatímco jednotlivec / subjekt přijímající podíly na nemovitosti je příjemcem grantu.

jaké jsou právní požadavky na platnost quitclaimu?

 • stát stanovil některá právní opatření, aby zajistil, že skutek je právně závazný a proveditelný. Tak, zatímco si nejprve musíte stáhnout bezplatný formulář listiny Connecticut quitclaim, musíte se ujistit, že je vaše tisknutelná verze formuláře a že vám pomůže zadat všechny požadované podrobnosti. Podrobnosti požadované pro platnost a zákonnost listiny zahrnují:

  • dokument musí být předložen písemně

  • jeho název musí jasně identifikovat záměr dokumentu

  • musí mít úplná právní jména a poštovní adresy poskytovatele a příjemce grantu

  • měl by mít také rozhodující výběr příjemce grantu. Rozhodující volba představuje, jak si příjemce grantu přeje držet titul nemovitosti.

  • právní popis a přesná adresa nemovitosti

  • Datum provedení skutku

  • podpisy poskytovatele a příjemce grantu, jakož i potvrzení notářské veřejnosti nebo kohokoli jiného, kdo má pravomoc dohlížet na přísahy.

  • podpisy nejméně dvou nezávislých svědků

  • podrobnosti o předchozí dokumentaci, pokud existuje. Tyto údaje musí obsahovat stránku, rezervovat, nebo odkaz na sériové číslo dřívější nahrávky

  • úplné právní jméno a kontaktní údaje strany vytvářející nový dokument

  • podrobnosti o změnách ve vlastnictví nemovitosti by měly být zaznamenány ve veřejných záznamech u městského úředníka nebo úředníka odpovědného za údržbu všech veřejných pozemkových záznamů ve vašem kraji. Nahrávání by mělo být provedeno v papírové podobě, která splňuje požadavky státu. V tomto případě by listina měla být připravena na dokumentu o velikosti písmen se specifickými minimálními velikostmi okrajů, které zůstaly po celé stránce.

Všimněte si, že stát Connecticut se řídí zákonem o zaznamenávání oznámení, který tvrdí, že jakékoli nezaznamenané převody nemovitostí nebudou účinné proti stranám kromě poskytovatele nebo jejich dědiců. Zjednodušeně to znamená, že nemovitost, jejíž práva jsou předávána, ale nejsou zaznamenána ve veřejných záznamech, ale zaznamenána v pozdějším převodu někým jiným (bona fide grantee), bude mít přednost před listinou vydanou dřívějšímu grantu.

jaké jsou rozdíly mezi quitclaim a záruční listinou?

no, quitclaim odkazuje na dokument, který dokumentuje převod zájmů nebo vlastnických práv, ale bez jakýchkoli záruk na titul. V tomto případě by quitclaim mohl naznačovat převod majetkových podílů, a to i v případě, že poskytovatel není vlastníkem nemovitosti nebo pokud má nemovitost k němu připojená zástavní práva. Z těchto důvodů se také nazývá záruční listina.

záruční list na druhé straně odkazuje na dokument, který nejen převádí práva/ zájmy na nemovitost, ale také ukazuje, že poskytovatel je skutečným vlastníkem nemovitosti. Tímto skutkem poskytovatel také ukazuje,že majetek na dopravu nemá žádné zástavní právo ani dluhy.

záruční list má záruku titulu, ale záruční list postrádá záruku titulu. Záruka titulu, od poskytovatele / převodce na příjemce grantu / Nabyvatele odkazuje na právní záruku, že převedený titul nemá žádné problémy s titulem. Mezi nejčastější problémy s názvem, které by byly přítomny v záručním listině, patří padělání listiny, dřívější nezveřejněné převody, chyby veřejného záznamu, neprobádané závěti, chybějící dědici, nebo hraniční problémy. Vlastnost bez těchto (a dalších) problémů s názvem je vlastnost s jasným názvem.

 • jaké jsou běžné použití formuláře quitclaim?

  • darování nemovitosti, když příjemce neplatí žádné peníze

  • při odstraňování mraků / chyb z názvu

  • převod majetkových účastí na podnikatelský subjekt nebo partnera

  • odstranění bývalého manžela z vlastnictví nemovitosti

  • převod majetkových podílů na děti

  • převod práv nebo majetkových podílů na trust nebo living trust

zní některé z těchto použití jako scénáře, které se na vás vztahují? Možná potřebujete pouze listinu k převodu vašich zájmů o majetek v rámci nájemní smlouvy.

bez ohledu na to, co potřebujete, náš bezplatný formulář quitclaim deed, který lze snadno stáhnout ve formátu PDF, jste pokryli. Můžete použít Volný listinu formulář v Hartfordu, Stamford, New Haven, Bridgeport, Norwalk, Danbury, Greenwich, Milford, nebo jakékoliv jiné město v Connecticutu.