Retikulohistiocytomy jsou benigní kožní nádory, které se obvykle vyskytují buď jako solitární nebo mnohočetné kožní uzliny. Retikulohistiocytóza se může projevit jako solitární nebo generalizované kožní nádory nebo kožní léze se systémovým postižením a jsou potenciálně spojeny s vnitřní malignitou. Je popsána žena s osamělým červeným uzlíkem na koleni, u které klinická diferenciální diagnóza zahrnovala dermatofibrom a amelanotický maligní melanom. Studie barvení hematoxylinem a eosinem a imunoperoxidázou vzorku biopsie stanovily diagnózu retikulohistiocytomu u dospělých (solitární epiteloidní histiocytom). Retikulohistiocytom je charakterizován mononukleárními a příležitostně mnohojadernými histiocyty s eozinofilní“ sklovitou “ cytoplazmou. Imunohistochemický profil retikulohistiocytomu vykazuje konzistentní pozitivní expresi pro CD68 (marker, který je exprimován histiocyty, ale může také vykazovat pozitivní barvení u melanomů a karcinomů), CD163 (velmi specifický marker pro histiocyty) a vimentin. Retikulohistiocytomy vykazují variabilní pozitivní expresi pro MITF (mikroftalmický transkripční faktor) a protein S100, které se běžně používají jako markery melanocytů. Opakování retikulohistiocytomu je vzácné, a to i u pacientů s neúplně odstraněnou lézí. Naše pacientka si však nechala zcela vyříznout zbytkový nádor.