Kalifornské právo dává manželům velmi širokou volnost při úpravě, změně a / nebo objasnění jejich finančních vztahů a příslušných vlastnických podílů na majetku Postmanželské smlouvy mohou změnit majetek manželské komunity na oddělení nebo změnu samostatného majetku na manželský majetek a mohou předem určit charakter majetku, který se manželé chystají získat. Kalifornská postmanželská dohoda může také předefinovat komunitní nebo oddělený příjem. Tato majetková a finanční rozhodnutí lze provést mezi manželem a manželkou bez ohledu na to, co by jinak poskytovalo základní právo Kalifornského Společenství.

stejně jako u předmanželské dohody musí být postmanželská dohoda sjednána a vypracována s velkou péčí. Podle kalifornského práva, manželské páry mají vůči sobě vysokou úroveň svěřenecké povinnosti. Změna charakteru majetku během manželství může zvýšit předpoklad invalidity, pokud je změnou znevýhodněn jeden z manželů. Zachovat platnost Kalifornské postmanželské smlouvy, je nezbytné, aby manžel, který je“ znevýhodněn “ podmínkami dohody, plně porozuměl podmínkám smlouvy a dobrovolně ji podepsal.