AACR Project Genomics Evidence Neoplasia Information Exchange (GENIE) je vícefázový, víceletý, národní a mezinárodní projekt, který katalyzuje přesnou onkologii prostřednictvím vývoje registru regulačního stupně agregace a propojení genomických údajů o rakovině klinického stupně s klinickými výsledky desítek tisíc pacientů s rakovinou léčených v zúčastněných institucích.

projekt AACR GENIE splňuje neuspokojenou potřebu v onkologii tím, že poskytuje statistickou sílu nezbytnou ke zlepšení klinického rozhodování, zejména v případě vzácných rakovin a vzácných variant u běžných rakovin. Dodatečně, registr může pohánět nový klinický a translační výzkum.

platforma GENIE byla navržena tak, aby integrovala a propojila genomická data rakoviny klinického stupně s údaji o klinických výsledcích pro desítky tisíc pacientů s rakovinou léčených v několika institucích po celém světě. Sage slouží jako rozbočovač pro hostování a integraci dat pro Project GENIE a udržuje databáze Synapse, které hostují informace o vzorku a klinické úrovni a související genomická data, včetně somatických variant, změny počtu kopií, a fúzní data. Harmonizovat informace v osmi velkých akademických centrech, Sage vyvinul a nasadil podrobné datové slovníky, formáty, a Sop popisující toky pracovních postupů požadované od každé instituce, jakož i potrubí pro zpracování dat k ověření a harmonizaci dat.

uvolňování dat probíhá po celý rok. Navštivte stránku Synapse pro nejnovější verze:

stáhnout DATA