Kapitola 130

žalmistova naděje v modlitbě. (1-4) jeho trpělivost v naději. (5-8)

verše 1-4 jediným způsobem úlevy pro duši zapletenou do hříchu je podání žádosti pouze k Bohu. Mnoho věcí se prezentuje jako rozptýlení, mnoho věcí se nabízí jako náprava, ale duše zjistí, že Pán sám může uzdravit. A dokud lidé nejsou rozumní z viny hříchu, a přestat všichni přijít najednou k Bohu, je marné, aby očekávali jakoukoli úlevu. Duch svatý dává těmto chudým duším nový pocit jejich hluboké nutnosti, vzbudit je v seriózních aplikacích, modlitbou víry, pláčem k Bohu. A protože milují své duše, protože se zajímají o slávu Páně, nemají v této povinnosti chtít. Proč jsou tyto záležitosti u nich tak dlouho nejisté? Není to z lenosti a zoufalství, že se spokojují se společnými a obvyklými aplikacemi k Bohu? Pak nás vzhůru a dělat; to musí být provedeno, a to je navštěvován s bezpečností. Máme se pokořit před Bohem, jako vinni v jeho očích. Přiznejme si svou hříšnost; nemůžeme se ospravedlnit, nebo se přiznat, že jsme nevinní. Je naší nepopsatelnou útěchou, že s ním existuje odpuštění, protože to je to, co potřebujeme. Ježíš Kristus je velké výkupné; je pro nás vždy obhájcem a skrze něj doufáme, že získáme odpuštění. A odpouští se ti, ne proto, aby se na tebe dalo předpokládat, ale aby se tě báli. Strach z Boha je často kladen na celé uctívání Boha. Jediným motivem a povzbuzením pro hříšníky je to, že existuje odpuštění s Pánem.

verše 5-8 je pro Pána, že moje duše čeká na dary jeho milosti a na práci jeho moci. Musíme doufat v to, co slíbil svým slovem. Jako ti, kdož chtějí spatřit úsvit, toužící po tom, aby světlo přišlo již dávno před dnem; však ještě vážněji touží dobrý člověk po znamení dobrodiní Božího a po návštěvách milosti jeho. Nechť se všichni, kteří se věnují Pánu, vesele zůstávají na něm. Toto vykoupení je vykoupení ze všech hříchů. Ježíš Kristus zachrání svůj lid před jejich hříchy, a to jak od odsouzení, tak od velící moci hříchu. Je to hojné vykoupení; v Vykupiteli je dostatečná plnost, dost pro všechny, dost pro každého; proto dost pro mě, praví věřící. Vykoupení z hříchu zahrnuje vykoupení ze všech ostatních zel, proto je to hojné vykoupení, skrze smírnou krev Ježíše, který vykoupí svůj lid ze všech svých hříchů. Všichni, kteří čekají na Boha za milosrdenství a milost, určitě budou mít mír.