a Program bevételeinek kezelése

a szövetségi előírások három módszert írnak elő a Program bevételeinek rögzítésére és felhasználására:

  • adalékanyag: a Program bevételét hozzáadják (azaz kiegészítik) a szövetségi vagy más odaítélő Ügynökség által a projektre elkötelezett pénzeszközökhöz. A Program bevételi forrásait a kapcsolódó projekt vagy program célkitűzéseinek támogatására kell felhasználni.
  • deduktív: A realizált programbevételt levonják a projekt teljes megengedett költségéből annak a nettó megengedhető költségnek a meghatározásakor, amelyen a szövetségi vagy más szponzor költségrészesedése alapul. A deduktív módszer szerint a projekt támogatására rendelkezésre álló teljes összeg változatlan marad az eredeti szövetségi vagy más szponzori díjhoz képest.
  • Matching: a Program bevételét a projekt nem szövetségi részének finanszírozására használják (azaz a költségmegosztási kötelezettségvállalások teljesítésére). A szövetségi díj összege változatlan marad.

a megfelelő elismerési módszert a szövetségi odaítélő ügynökség szabályzata vagy a díj feltételei határozzák meg. Ha az odaítélő ügynökség hallgat, akkor az additív folyamatot az egyetem alapértelmezett módszerként jelölte meg.

csak akkor, ha az odaítélés kifejezetten engedélyezi (akár közvetlenül az odaítélési megállapodásban/értesítésben, akár közvetve az alapul szolgáló rendeleteken keresztül), a programjövedelem generálásával járó költségeket le lehet vonni a bruttó jövedelemből a programjövedelem meghatározása érdekében. Engedélyezés esetén csak azokat a költségeket lehet levonni, amelyeket még nem terheltek a szövetségi díjra. A program bevételeinek keletkezésével kapcsolatos költségeket a program jövedelemtevékenységén (szolgáltatásán) belül és azzal összefüggésben felmerült költségekként kell értelmezni. Mivel ezeket a költségeket le kell vonni a bruttó jövedelemből (pl.